Standard plemene ZLATÝ RETRÍVR (Golden Retriever)

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987.
VYUŽITÍ: lovecký pes
KLASIFIKACE F.C.I.:
    Skupina FCI       8    - retrívři, slidiči, vodní psi
    Sekce               1    - retrívři
    S pracovní zkouškou
ČÍSLO STABDARDU F.C.I.: 111
CELKOVÝ VZHLED: Symetrický, vyvážený, aktivní, výkonný, s vyváženým pohybem; spolehlivý, s laskavým výrazem.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: poslušný, inteligentní a s přirozenými vlohami k práci; laskavý, přátelský, přívětivý a důvěřivý.
HLAVA: vyvážená a dobře ciselovaná.
   LEBEČNÍ PARTIE:
      Mozkovna: široká, aniž by působila hrubým dojmem; dobře nasazená na krku.
      Stop: dobře definován.
   OBLIČEJOVÁ PARTIE:
      Nosní houba: přednostně černá.
      Tlama: silná, široká a hluboká. Délka tlamy přibližně odpovídá délce od stopu k týlnímu
       hrbolu.
      Čelisti / zuby: čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj.
       horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.
      Oči: tmavě hnědé, široce posazené, tmavé okraje očních víček.
      Uši: střední velikosti, nasazeny zhruba ve stejné výši jako oči.
KRK: dobré délky, suchý a svalnatý.
TRUP: vyvážený.
      Hřbet: rovná horní linie.
      Bedra: silná, svalnatá, krátká a pevně svázaná.
      Hrudník: hluboký, poskytuje dostatek prostoru srdci. Žebra hluboká, dobře klenutá.
OCAS: nasazen a nesen na úrovni hřbetní linie, dosahuje k hleznům, na konci není zatočen.
KONČETINY:
   HRUDNÍ KONČETINY: přední běhy rovné se silnými kostmi.
      Plece: dobře šikmo dozadu uložené, dlouhá lopatka.
      Nadloktí: stejné délky jako lopatky, díky tomu jsou běhy postaveny dobře pod tělem.
      Lokty: těsně přiléhající.
   PÁNEVNÍ KONČETINY: zadní běhy silné a svalnaté.
      Kolena: dobře zaúhlená.
      Bérce: dobré délky.
      Hlezna: správně spuštěná, při pohledu zezadu rovná, nejsou vytočená dovnitř ani ven.
       Kravský postoj je vysoce nežádoucí.
   TLAPY: kulaté a kočičí.
CHODY / POHYB: silný s dobrým posuvem. Přímý a rovnoběžný pohyb předních i zadních běhů. Krok dlouhý a volný, bez nadměrného zvedání končetin vpředu.
OSRSTĚNÍ:
   SRST: hladká nebo zvlněná s dobrými praporci, hustou podsadou odpuzující vodu.
   BARVA: Všechny odstíny zlaté nebo krémové, ne červené ani mahagonové. Povoleno je
    několik málo bílých chlupů jen na hrudníku.
VELIKOST:
   Výška v kohoutku:
       Psi      56 - 61 cm (22-24 palců);
       Feny    51 - 56 cm (20-22 palců).
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


Chovné podmínky Golden retrieverů

Chov retrieverů v jednotlivých klubech: členství je možné v obou klubech současně. Chovní jedinci musí být zaregistrováni pouze v jednom klubu i když majitel je členem obou klubů. Chovné podmínky jsou shodné pro oba kluby, pro psy i feny.

Výstavní ocenění Výkon – vlohy, zkoušky DKK Kohoutková výška Chrup
nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min. 2x VD - ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku OVVR - Ověření vlohových vlastností retrieverů, nebo lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení 0/0 až 2/2 - 0/2, 1, 2/2 krytí pouze s jedinci negativními, za negativní jsou považováni 0/0 až 1/1 (bez omezení) dle standardu - +/- 1 Mohou chybět M3 a další dva zuby mimo řezáků a špičáků - v případě neplnochrupého jedince - krytí pouze ve spojení s plnochrupým